Bài 9. Hình chữ nhật

Bình chọn:
4.4 trên 89 phiếu
Phần câu hỏi bài 9 trang 121 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 9 trang 121 VBT toán 8 tập 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống. (A) Trong hình chữ nhật, hai đường chéo bằng nhau...

Xem lời giải

Bài 39 trang 121 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 39 trang 121 VBT toán 8 tập 1. Chứng minh rằng: a) Giao điểm hai đường chéo của hình chữ nhật là tâm đối xứng của hình chữ nhật đó...

Xem lời giải

Bài 40 trang 122 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 40 trang 122 VBT toán 8 tập 1. Cho tam giác ABC, đường cao AH. Gọi I là trung điểm của AC, E là điểm đối xứng với H qua I. Tứ giác AHCE là hình gì ? Vì sao ?

Xem lời giải

Bài 41 trang 122 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 41 trang 122 VBT toán 8 tập 1. Các câu sau đúng hay sai ? a) Nếu tam giác ABC vuông tại C thì điểm C thuộc đường tròn có đường kính là AB...

Xem lời giải

Bài 42 trang 123 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 42 trang 123 VBT toán 8 tập 1. Tìm x trên hình 57.

Xem lời giải

Bài 43 trang 123 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 43 trang 123 VBT toán 8 tập 1. Cho hình bình hành ABCD. Các tia phân giác của các góc A, B, C, D cắt nhau như trên hình 59. Chứng minh rằng EFGH là hình chữ nhật.

Xem lời giải

Bài 44 trang 124 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 44 trang 124 VBT toán 8 tập 1. Tứ giác ABCD có hai đường chéo vuông góc với nhau. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Tứ giác EFGH là hình gì ? Vì sao ?

Xem lời giải