CHƯƠNG 4: HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Phần câu hỏi bài 1 trang 111 Vở bài tập toán 8 tập 2 Phần câu hỏi bài 1 trang 111 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 1 trang 111 VBT toán 8 tập 2. Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 111 Vở bài tập toán 8 tập 2 Bài 1 trang 111 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 1 trang 111 VBT toán 8 tập 2. Hãy kể tên những cạnh bằng nhau của hình hộp chữ nhật ABCD.MNPQ...

Xem chi tiết
Bài 2 trang 112 Vở bài tập toán 8 tập 2 Bài 2 trang 112 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 2 trang 112 VBT toán 8 tập 2. ABCD.A_1B_1C_1D_1 là một hình hộp chữ nhật...

Xem chi tiết
Bài 3 trang 112 Vở bài tập toán 8 tập 2 Bài 3 trang 112 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 3 trang 112 VBT toán 8 tập 2. Các kích thước của hình hộp chữ nhật ...

Xem chi tiết
Bài 4 trang 113 Vở bài tập toán 8 tập 2 Bài 4 trang 113 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 4 trang 113 VBT toán 8 tập 2. Xem hình 64a, các mũi tên hướng dẫn cách ghép các cạnh với nhau để có được một hình lập phương. Hãy điền thêm vào hình 64b các mũi tên như vậy.

Xem chi tiết
Phần câu hỏi bài 2 trang 114 Vở bài tập toán 8 tập 2 Phần câu hỏi bài 2 trang 114 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 2 trang 114 VBT toán 8 tập 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống trong mỗi khẳng định ở các câu sau đây...

Xem chi tiết
Bài 5 trang 114 Vở bài tập toán 8 tập 2 Bài 5 trang 114 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 5 trang 114 VBT toán 8 tập 2. Những cạnh nào song song với cạnh...

Xem chi tiết
Bài 6 trang 115 Vở bài tập toán 8 tập 2 Bài 6 trang 115 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 6 trang 115 VBT toán 8 tập 2. Một căn phòng dài 4,5m, rộng 3,7m và cao 3,0m...

Xem chi tiết
Bài 7 trang 116 Vở bài tập toán 8 tập 2 Bài 7 trang 116 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 7 trang 116 VBT toán 8 tập 2. Hình 68 vẽ một phòng ở. Quan sát hình và giải thích vì sao:...

Xem chi tiết
Bài 8 trang 116 Vở bài tập toán 8 tập 2 Bài 8 trang 116 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 8 trang 116 VBT toán 8 tập 2. Hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH (h69) có cạnh AB song song với mặt phẳng (EFGH)...

Xem chi tiết
Phần câu hỏi bài 3 trang 117 Vở bài tập toán 8 tập 2 Phần câu hỏi bài 3 trang 117 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 3 trang 117 VBT toán 8 tập 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống trong mỗi mệnh đề sau:...

Xem chi tiết
Bài 9 trang 118 Vở bài tập toán 8 tập 2 Bài 9 trang 118 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 9 trang 118 VBT toán 8 tập 2. Tính các kích thước của một hình hộp chữ nhật, biết rằng chúng tỉ lệ với...

Xem chi tiết
Bài 10 trang 118 Vở bài tập toán 8 tập 2 Bài 10 trang 118 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 10 trang 118 VBT toán 8 tập 2. A, B, C và D là những đỉnh của hình hộp chữ nhật cho ở hình 70...

Xem chi tiết
Bài 11 trang 119 Vở bài tập toán 8 tập 2 Bài 11 trang 119 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 11 trang 119 VBT toán 8 tập 2. Viết công thức tính thể tích của hình hộp chữ nhật ABCD.MNPQ (h71)...

Xem chi tiết
Bài 12 trang 119 Vở bài tập toán 8 tập 2 Bài 12 trang 119 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 12 trang 119 VBT toán 8 tập 2. Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m. Lúc đầu bể không có nước...

Xem chi tiết
Bài 13 trang 120 Vở bài tập toán 8 tập 2 Bài 13 trang 120 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 13 trang 120 VBT toán 8 tập 2. Một cái thùng hình lập phương, cạnh...

Xem chi tiết
Bài 14 trang 121 Vở bài tập toán 8 tập 2 Bài 14 trang 121 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 14 trang 121 VBT toán 8 tập 2. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH (h.74):...

Xem chi tiết
Phần câu hỏi bài 4 trang 122 Vở bài tập toán 8 tập 2 Phần câu hỏi bài 4 trang 122 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 4 trang 122 VBT toán 8 tập 2. Điền vào chỗ trống để được giải thích hoặc khẳng định đúng. Cho hình lăng trụ đứng tam giác...

Xem chi tiết
Bài 15 trang 122 Vở bài tập toán 8 tập 2 Bài 15 trang 122 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 15 trang 122 VBT toán 8 tập 2. Quan sát các hình lăng trụ đứng trong hình 76 rồi điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng dưới đây :...

Xem chi tiết
Bài 16 trang 123 Vở bài tập toán 8 tập 2 Bài 16 trang 123 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 16 trang 123 VBT toán 8 tập 2. Vẽ lại các hình sau vào vở rồi vẽ thêm các cạnh vào các hình 77b, c, d, e để có một hình hộp hoàn chỉnh (như hình 77a):...

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài