Bài 12. Hình vuông

Bình chọn:
4.7 trên 120 phiếu
Phần câu hỏi bài 12 trang 132, 133 Vở bài tập toán 8 tập 1 Phần câu hỏi bài 12 trang 132, 133 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 12 trang 132, 133 vở bài tập toán 8 tập 1. Hình vuông có chu vi bằng 8 thì đường chéo bằng...

Xem chi tiết

Bài 53 trang 133 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 53 trang 133 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 53 trang 133 vở bài tập toán 8 tập 1. a) Một hình vuông có cạnh bằng 3cm. Đường chéo của hình vuông đó bằng 6cm, căn(18)cm, 5cm hay 4cm?...

Xem chi tiết

Bài 54 trang 133 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 54 trang 133 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 54 trang 133 vở bài tập toán 8 tập 1. Cho hình 72. Tứ giác AEDF là hình gì ? Vì sao?

Xem chi tiết

Bài 55 trang 134 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 55 trang 134 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 55 trang 134 vở bài tập toán 8 tập 1. Cho hình 73, trong đó ABCD là hình vuông. Chứng minh rằng tứ giác EFGH là hình vuông.

Xem chi tiết

Bài 56 trang 134 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 56 trang 134 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 56 trang 134 vở bài tập toán 8 tập 1. Các câu sau đúng hay sai ? a) Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi...

Xem chi tiết

Bài 57 trang 135 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 57 trang 135 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 57 trang 135 vở bài tập toán 8 tập 1. Cho tam giác ABC, D là điểm nằm giữa B và C. Qua D kẻ các đường thẳng song song với AB và AC...

Xem chi tiết

Bài 58 trang 136 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 58 trang 136 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 58 trang 136 vở bài tập toán 8 tập 1. Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 2AD. Gọi E, F theo thứ tự là trung điểm của AB, CD. Gọi M là giao điểm của AF và DE...

Xem chi tiếtHỏi bài