Bài 3. Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0

Bình chọn:
4.6 trên 131 phiếu
Phần câu hỏi bài 3 trang 9 Vở bài tập toán 8 tập 2 Phần câu hỏi bài 3 trang 9 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 3 trang 9 VBT toán 8 tập 2. Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ...

Xem chi tiết
Bài 7 trang 9 Vở bài tập toán 8 tập 2 Bài 7 trang 9 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 7 trang 9 VBT toán 8 tập 2. Giải các phương trình: a) 3x - 2 = 2x - 3 ...

Xem chi tiết
Bài 8 trang 10 Vở bài tập toán 8 tập 2 Bài 8 trang 10 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 8 trang 10 VBT toán 8 tập 2. Giải các phương trình: a) (5x-2)/3 = (5-3x)/2 ...

Xem chi tiết
Bài 9 trang 11 Vở bài tập toán 8 tập 2 Bài 9 trang 11 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 9 trang 11 VBT toán 8 tập 2. Một xe máy khởi hành từ Hà Nội đi Hải Phòng với vận tốc trung bình 32 km/h...

Xem chi tiết
Bài 10 trang 11 Vở bài tập toán 8 tập 2 Bài 10 trang 11 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 10 trang 11 VBT toán 8 tập 2. Viết phương trình biểu thị cân thăng bằng trong hình vẽ bên (đơn vị khối lượng là gam).

Xem chi tiết
Bài 11 trang 11 Vở bài tập toán 8 tập 2 Bài 11 trang 11 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 11 trang 11 VBT toán 8 tập 2. Giải các phương trình: a) 7 + 2x = 22 - 3x ....

Xem chi tiết
Bài 12 trang 12 Vở bài tập toán 8 tập 2 Bài 12 trang 12 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 12 trang 12 VBT toán 8 tập 2. Giải các phương trình: x/3 - (2x+1)/2 =x/6 - x ...

Xem chi tiết
Bài 13 trang 13 Vở bài tập toán 8 tập 2 Bài 13 trang 13 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 13 trang 13 VBT toán 8 tập 2. Viết phương trình ẩn x rồi tính x (mét) trong mỗi hình dưới đây (S là diện tích của hình).

Xem chi tiết

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài