Bài 3. Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0

Bình chọn:
4.6 trên 134 phiếu
Phần câu hỏi bài 3 trang 9 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 3 trang 9 VBT toán 8 tập 2. Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ...

Xem lời giải

Bài 7 trang 9 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 7 trang 9 VBT toán 8 tập 2. Giải các phương trình: a) 3x - 2 = 2x - 3 ...

Xem lời giải

Bài 8 trang 10 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 8 trang 10 VBT toán 8 tập 2. Giải các phương trình: a) (5x-2)/3 = (5-3x)/2 ...

Xem lời giải

Bài 9 trang 11 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 9 trang 11 VBT toán 8 tập 2. Một xe máy khởi hành từ Hà Nội đi Hải Phòng với vận tốc trung bình 32 km/h...

Xem lời giải

Bài 10 trang 11 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 10 trang 11 VBT toán 8 tập 2. Viết phương trình biểu thị cân thăng bằng trong hình vẽ bên (đơn vị khối lượng là gam).

Xem lời giải

Bài 11 trang 11 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 11 trang 11 VBT toán 8 tập 2. Giải các phương trình: a) 7 + 2x = 22 - 3x ....

Xem lời giải

Bài 12 trang 12 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 12 trang 12 VBT toán 8 tập 2. Giải các phương trình: x/3 - (2x+1)/2 =x/6 - x ...

Xem lời giải

Bài 13 trang 13 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 13 trang 13 VBT toán 8 tập 2. Viết phương trình ẩn x rồi tính x (mét) trong mỗi hình dưới đây (S là diện tích của hình).

Xem lời giải