Ôn tập chương 3 - Phương trình bậc nhất một ẩn

Bình chọn:
4 trên 53 phiếu
Bài 34 trang 31 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 34 trang 31 VBT toán 8 tập 2. Giải các phương trình ...

Xem lời giải

Bài 35 trang 32 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 35 trang 32 VBT toán 8 tập 2. Giải phương trình ...

Xem lời giải

Bài 36 trang 33 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 36 trang 33 VBT toán 8 tập 2. Một ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B mất 4 giờ ...

Xem lời giải

Bài 37 trang 33 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 37 trang 33 VBT toán 8 tập 2. Biết rằng 200g một dung dịch chứa 50g muối ...

Xem lời giải

Bài 38 trang 34 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 38 trang 34 VBT toán 8 tập 2. Để khuyến khích tiết kiệm điện, giá điện sinh hoạt được tính theo kiểu lũy tiến ...

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút chương 3 phần Đại số 8 - Đề số 1

Đề kiểm tra 45 phút chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn đề số 1 trang 34, 35 VBT lớp 8 tập 2 có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút chương 3 phần Đại số 8 - Đề số 2

Đề kiểm tra 45 phút chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn đề số 2 trang 35, 36 VBT lớp 8 tập 2 có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem lời giải