BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI NĂM

Bình chọn:
4.7 trên 124 phiếu
Bài 1 trang 148 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 1 trang 148 VBT toán 8 tập 2. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:...

Xem lời giải

Bài 2 trang 148 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 2 trang 148 VBT toán 8 tập 2.Chứng minh rằng:...

Xem lời giải

Bài 3 trang 149 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 3 trang 149 VBT toán 8 tập 2.Tìm các giá trị nguyên của x để phân thức M có giá trị là một số nguyên:..

Xem lời giải

Bài 4 trang 149 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 4 trang 149 VBT toán 8 tập 2. Giải các phương trình...

Xem chi tiết

Bài 5 trang 150 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 5 trang 150 VBT toán 8 tập 2. Giải phương trình...

Xem lời giải

Bài 6 trang 151 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 6 trang 151 VBT toán 8 tập 2. Giải các phương trình: ...

Xem lời giải

Bài 7 trang 151 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 7 trang 151 VBT toán 8 tập 2. Giải các phương trình...

Xem lời giải

Bài 8 trang 152 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 8 trang 152 VBT toán 8 tập 2. Một xí nghiệp dự định sản xuất 1500 sản phẩm trong 30 ngày. Nhưng nhờ tổ chức lao động hợp lí nên thực tế...

Xem lời giải

Bài 9 trang 153 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 9 trang 153 VBT toán 8 tập 2. Cho biểu thức...

Xem lời giải

Bài 1 trang 154 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 1 trang 154 VBT toán 8 tập 2. Tam giác ABC có các đường cao BD, CE cắt nhau tại H. Đường vuông góc với AB tại B và đường vuông góc với AC tại C cắt nhau ở K...

Xem lời giải

Bài 10 trang 154 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 10 trang 154 VBT toán 8 tập 2. Giải bất phương trình:...

Xem lời giải

Bài 2 trang 155 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 2 trang 155 VBT toán 8 tập 2. Cho hình bình hành ABCD. Các điểm M, N theo thứ tự là trung điểm của AB, CD. Gọi E là giao điểm của AN và DM, K là giao điểm của BN và CM...

Xem lời giải

Bài 3 trang 156 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 3 trang 156 VBT toán 8 tập 2. Trong tam giác ABC các đường trung tuyến AA’ và BB’ cắt nhau ở G. Tính diện tích tam giác ABC biết rằng diện tích tam giác ABG bằng S.

Xem lời giải

Bài 4 trang 156 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 4 trang 156 VBT toán 8 tập 2. Cho tam giác ABC và đường trung tuyến BM. Trên đoạn thẳng BM lấy điểm D sao cho . Tia AD cắt BC ở K. Tìm tỉ số diện tích của tam giác ABK và tam giác ABC.

Xem lời giải

Bài 5 trang 156 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 5 trang 156 VBT toán 8 tập 2. Cho tam giác ABC; AB < AC). Tia phân giác của góc A cắt BC ở K. Qua trung điểm M của BC kẻ một tia song song với KA...

Xem lời giải

Bài 6 trang 157 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 6 trang 157 VBT toán 8 tập 2. Cho tam giác ABC có AB < AC, D là một điểm nằm giữa A và C. Chứng minh rằng ...

Xem lời giải

Bài 7 trang 157 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 7 trang 157 VBT toán 8 tập 2. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB = 12 cm, AD = 16 cm, AA’ = 25 cm...

Xem lời giải

Bài 8 trang 158 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 8 trang 158 VBT toán 8 tập 2. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy AB = 20 cm, cạnh bên SA = 24cm...

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất