Bài 1 trang 148 Vở bài tập toán 8 tập 2


Giải bài 1 trang 148 VBT toán 8 tập 2. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:...

Đề bài

Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức sau tại \(x =  - \dfrac{1}{3}\):

\(\left[ {\dfrac{{x + 3}}{{{{\left( {x - 3} \right)}^2}}} + \dfrac{6}{{{x^2} - 9}} - \dfrac{{x - 3}}{{{{\left( {x + 3} \right)}^2}}}} \right]\)\(\,.\left[ {1:\left( {\dfrac{{24{x^2}}}{{{x^4} - 81}} - \dfrac{{12}}{{{x^2} + 9}}} \right)} \right]\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Qui đồng cùng mẫu thức rồi rút gọn biểu thức. 

- Thay giá trị tương ứng của \(x\) vào biểu thức sau khi đã rút gọn để tính giá trị của biểu thức đó.

Lời giải chi tiết

Biểu thức đã cho có dạng \(M=A.B\)

Ta có:  

\(\begin{array}{l}
A = \dfrac{{x + 3}}{{{{\left( {x - 3} \right)}^2}}} + \dfrac{6}{{{x^2} - 9}} - \dfrac{{x - 3}}{{{{\left( {x + 3} \right)}^2}}}\\
= \dfrac{{{{\left( {x + 3} \right)}^3} - 6\left( {{x^2} - 9} \right) - {{\left( {x - 3} \right)}^3}}}{{{{\left( {x - 3} \right)}^2}{{\left( {x + 3} \right)}^2}}}\\
= \dfrac{{{x^3} + 9{x^2} + 27x + 27 - 6{x^2} + 54 - {x^3} + 9{x^2} - 27x + 27}}{{{{\left( {x - 3} \right)}^2}{{\left( {x + 3} \right)}^2}}}\\
= \dfrac{{24{x^2}}}{{{{\left( {{x^2} - 9} \right)}^2}}}
\end{array}\)

\(\begin{array}{l}
B = 1:\left( {\dfrac{{24{x^2}}}{{{x^4} - 81}} - \dfrac{{12}}{{{x^2} + 9}}} \right) \\= 1:\dfrac{{24{x^2} - 12\left( {{x^2} - 9} \right)}}{{\left( {{x^2} - 9} \right)\left( {{x^2} + 9} \right)}}\\
= 1:\dfrac{{24{x^2} - 12{x^2} + 108}}{{\left( {{x^2} - 9} \right)\left( {{x^2} + 9} \right)}}\\
= 1:\dfrac{{12{x^2} + 108}}{{\left( {{x^2} + 9} \right)\left( {{x^2} - 9} \right)}}\\
= 1:\dfrac{{12\left( {{x^2} + 9} \right)}}{{\left( {{x^2} + 9} \right)\left( {{x^2} - 9} \right)}}\\
= \dfrac{{{x^2} - 9}}{{12}}
\end{array}\)

Vậy \(M = A.B = \dfrac{{24{x^2}}}{{{{\left( {{x^2} - 9} \right)}^2}}}.\dfrac{{{x^2} - 9}}{{12}}\)

\( = \dfrac{{24{x^2}\left( {{x^2} - 9} \right)}}{{{{\left( {{x^2} - 9} \right)}^2}.12}} = \dfrac{{2{x^2}}}{{{x^2} - 9}}\)

Tại \(x =  - \dfrac{1}{3}\) thì:

\(M=\dfrac{{2{{\left( { - \dfrac{1}{3}} \right)}^2}}}{{{{\left( { - \dfrac{1}{3}} \right)}^2} - 9}} = \dfrac{{2.\dfrac{1}{9}}}{{\dfrac{1}{9} - 9}} = \dfrac{{\dfrac{2}{9}}}{{ - \dfrac{{80}}{9}}} \)\(\,=  - \dfrac{2}{{80}}=- \dfrac{1}{{40}}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.


Gửi bài