Bài 10 trang 154 Vở bài tập toán 8 tập 2


Giải bài 10 trang 154 VBT toán 8 tập 2. Giải bất phương trình:...

Đề bài

Giải bất phương trình:

\(\dfrac{{x - 1}}{{x - 3}} > 1\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Bước 1: Chuyển tất cả các hạng tử sang vế trái. 

- Bước 2: Qui đồng cùng mẫu thức chung.

- Bước 3: Rút gọn, tìm nghiệm của bất phương trình.

- Bước 4: Kết luận.

Lời giải chi tiết

Điều kiện xác định: \(x\ne 3\) 

\(\eqalign{
&{{x - 1} \over {x - 3}} > 1 \cr 
& \Leftrightarrow {{x - 1} \over {x - 3}} - 1 > 0 \cr 
& \Leftrightarrow {{x - 1 - \left( {x - 3} \right)} \over {x - 3}} > 0 \cr  
& \Leftrightarrow {2 \over {x - 3}} > 0 \cr 
& \Leftrightarrow x - 3 > 0 \cr 
& \Leftrightarrow x > 3 \,(tmđk)\cr} \)

Vậy \(S = \left\{ {x \in \mathbb R|x > 3} \right\}\).  

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí