Bài 3. Diện tích tam giác

Bình chọn:
4.6 trên 80 phiếu
Phần câu hỏi bài 3 trang 149 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 3 trang 149 VBT toán 8 tập 1. Một tam giác có độ dài một cạnh tăng gấp đôi, chiều cao tương ứng không đổi. Diện tích tam giác đó tăng gấp...

Xem lời giải

Bài 12 trang 149 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 12 trang 149 vở bài tập toán 8 tập 1. Cho tam giác AOB vuông tại O với đường cao OM (h.92). Hãy giải thích vì sao ta có đẳng thức...

Xem lời giải

Bài 13 trang 150 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 13 trang 150 vở bài tập toán 8 tập 1. Cho tam giác ABC và đường trung tuyến AM. Chứng minh rằng:...

Xem lời giải

Bài 14 trang 150 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 14 trang 150 vở bài tập toán 8 tập 1. Vẽ hình chữ nhật có một cạnh bằng một cạnh của một tam giác cho trước và có diện tích bằng diện tích của tam giác đó...

Xem lời giải

Bài 15 trang 151 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 15 trang 151 vở bài tập toán 8 tập 1. Cho tam giác ABC. Hãy chỉ ra một số vị trí của điểm M nằm trong tam giác đó sao cho...

Xem lời giải

Bài 16 trang 151 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 16 trang 151 vở bài tập toán 8 tập 1. Tính diện tích tam giác cân có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng b.

Xem lời giải

Bài 17 trang 152 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 17 trang 152 vở bài tập toán 8 tập 1. Tính diện tích của một tam giác đều có cạnh là a.

Xem lời giải