Bài 2. Diện tích hình chữ nhật

Bình chọn:
4.5 trên 45 phiếu
Phần câu hỏi bài 2 trang 145 Vở bài tập toán 8 tập 1 Phần câu hỏi bài 2 trang 145 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 2 trang 145 VBT toán 8 tập 1. Một hình thoi có hai đường chéo bằng 12cm và 8cm...

Xem chi tiết

Bài 5 trang 146 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 5 trang 146 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 5 trang 146 vở bài tập toán 8 tập 1. Diện tích hình chữ nhật thay đổi như thế nào nếu: a) Chiều dài tăng 2 lần, chiều rộng không đổi?...

Xem chi tiết

Bài 6 trang 146 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 6 trang 146 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 6 trang 146 vở bài tập toán 8 tập 1. Một gian phòng có nền hình chữ nhật với kích thước là 4,2m và 5,4m có một cửa sổ hình chữ nhật ...

Xem chi tiết

Bài 7 trang 146 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 7 trang 146 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 7 trang 146 vở bài tập toán 8 tập 1. Cho ABCD là một hình vuông cạnh 12cm, AE = x(cm) (h.86)...

Xem chi tiết

Bài 8 trang 147 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 8 trang 147 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 8 trang 147 vở bài tập toán 8 tập 1. Cho một tam giác vuông. Hãy so sánh tổng diện tích của hai hình vuông dựng trên hai góc vuông với diện tích hình vuông dựng trên cạnh huyền.

Xem chi tiết

Bài 9 trang 147 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 9 trang 147 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 9 trang 147 vở bài tập toán 8 tập 1. Cắt hai tam giác vuông bằng nhau từ một tấm bìa. Hãy ghép hai tam giác đó để tạo thành:...

Xem chi tiết

Bài 10 trang 148 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 10 trang 148 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 10 trang 148 vở bài tập toán 8 tập 1. Cho hình 89, trong đó ABCD là hình chữ nhật, E là một điểm bất kì nằm trên đường chéo AC, FG // AD, và HK // AB...

Xem chi tiết

Bài 11 trang 148 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 11 trang 148 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 11 trang 148 vở bài tập toán 8 tập 1. Một đám đất hình chữ nhật dài 700m, rộng 400m. Hãy tính diện tích đám đất đó theo đơn vị m^2, km^2, a, ha.

Xem chi tiếtHỏi bài