Bài 5 trang 146 Vở bài tập toán 8 tập 1


Đề bài

Diện tích hình chữ nhật thay đổi như thế nào nếu:

a) Chiều dài tăng \(2\) lần, chiều rộng không đổi?

b) Chiều dài và chiều rộng tăng \(3\) lần?

c) Chiều dài tăng \(4\) lần, chiều rộng giảm \(4\) lần? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng:

Công thức tính diện tích hình chữ nhật là \(S = a.b\) với \(a,b\) là chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật.

Lời giải chi tiết

Lúc đầu, hình chữ nhật có chiều dài \(a\), chiều rộng \(b\) thì diện tích \(S=ab\)

Sau khi thay đổi, hình chữ nhật có chiều dài \(a'\), chiều rộng \(b'\) thì diện tích \(S'=a'b'\).

a) Nếu \(a' = 2a\) và \( b' = b\) thì \(S' = 2a.b = 2ab\).

Vậy diện tích hình chữ nhật tăng \(2\) lần.

b) Nếu \(a' = 3a,\) và \( b'= 3b\) thì \(S' =3a.3b =9ab\).

Vậy diện tích hình chữ nhật tăng \(9\) lần.

c) Nếu \(a' = 4a\) và \(b'= \dfrac{b}{4}\) thì \(S' = 4a.\dfrac{b}{4}= ab\).

Vậy diện tích hình chữ nhật không đổi.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 2. Diện tích hình chữ nhật

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.