Ôn tập chương 4 - Hình lăng trụ đứng, hình chóp đều

Bình chọn:
4.6 trên 122 phiếu
Bài 38 trang 140 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 38 trang 140 VBT toán 8 tập 2. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của lăng trụ đứng có chiều cao h và đáy lần lượt là:...

Xem lời giải

Bài 39 trang 141 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 39 trang 141 VBT toán 8 tập 2. Tính diện tích toàn phần của thanh gỗ như ở hình...

Xem lời giải

Bài 40 trang 142 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 40 trang 142 VBT toán 8 tập 2. Người ta muốn đổ một tấm bê tông dày 3 cm, bề mặt của tấm bê tông có các kích thước...

Xem lời giải

Bài 41 trang 143 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 41 trang 143 VBT toán 8 tập 2. A, B, C, D là các đỉnh của một hình hộp chữ nhật...

Xem lời giải

Bài 42 trang 143 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 42 trang 143 VBT toán 8 tập 2. Tính thể tích của hình chóp đều, hình chóp cụt đều sau đây...

Xem lời giải

Bài 43 trang 144 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 43 trang 144 VBT toán 8 tập 2. Có một khối gỗ hình lập phương cạnh 9cm. Người ta đục ba “lỗ vuông” xuyên thủng khối gỗ như hình 105...

Xem lời giải

Bài 44 trang 145 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 44 trang 145 VBT toán 8 tập 2. Tính thể tích của hình cho trên hình 106 với các kích thước kèm theo...

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút chương 4 phần Hình học 8 - Đề số 1

Đề kiểm tra 45 phút chương 4: Hình lăng trụ đứng, hình chóp đều đề số 1 trang 146 VBT lớp 8 tập 2. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH...

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút chương 4 phần Hình học 8 - Đề số 2

Đề kiểm tra 45 phút chương 4: Hình lăng trụ đứng, hình chóp đều đề số 2 trang 147 VBT lớp 8 tập 2. Các mệnh đề sau đúng hai sai...

Xem lời giải