Bài 2. Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta - lét

Bình chọn:
4.6 trên 58 phiếu
Phần câu hỏi bài 2 trang 68 Vở bài tập toán 8 tập 2 Phần câu hỏi bài 2 trang 68 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 2 trang 68 VBT toán 8 tập 2. Ghi phần kết luận vào chỗ trống.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 69 Vở bài tập toán 8 tập 2 Bài 4 trang 69 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 4 trang 69 VBT toán 8 tập 2. Tìm các cặp đường thẳng song song trong hình 13 và giải thích vì sao chúng song song.

Xem chi tiết

Bài 5 trang 70 Vở bài tập toán 8 tập 2 Bài 5 trang 70 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 5 trang 70 VBT toán 8 tập 2. Tính các độ dài x, y trong hình 8.

Xem chi tiết

Bài 6 trang 70 Vở bài tập toán 8 tập 2 Bài 6 trang 70 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 6 trang 70 VBT toán 8 tập 2. Cho tam giác ABC và điểm D trên cạnh AB sao cho AD= 13,5cm, DB= 4,5cm ...

Xem chi tiết

Bài 7 trang 71 Vở bài tập toán 8 tập 2 Bài 7 trang 71 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 7 trang 71 VBT toán 8 tập 2. ∆ABC có đường cao AH. Đường thẳng d song song với BC ...

Xem chi tiết

Bài 8 trang 72 Vở bài tập toán 8 tập 2 Bài 8 trang 72 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 8 trang 72 VBT toán 8 tập 2. Tam giác ABC có BC= 15cm. Trên đường cao AH lấy các điểm I,K sao cho AK = KI = IH. Qua I và K vẽ các đường EF // BC, MN // BC(h.11)

Xem chi tiết

Bài 9 trang 73 Vở bài tập toán 8 tập 2 Bài 9 trang 73 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 9 trang 73 VBT toán 8 tập 2. Có thể đo được chiều rộng của một khúc sông mà không cần phải sang bờ bên kia hay không?

Xem chi tiết

Bài 10 trang 74 Vở bài tập toán 8 tập 2 Bài 10 trang 74 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 10 trang 74 VBT toán 8 tập 2. Có thể đo gián tiếp chiều cao của một bức tường bằng dụng cụ đo đơn giản được không?

Xem chi tiếtHỏi bài