Ôn tập chương 3 - Tam giác đồng dạng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 44 trang 103 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 44 trang 103 VBT toán 8 tập 2. Cho tam giác ABC (AB < AC). Vẽ đường cao AH, đường phân giác AD...

Xem lời giải

Bài 45 trang 104 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 45 trang 104 VBT toán 8 tập 2. Cho tam giác cân ABC (AB = AC), vẽ các đường cao BH, CK (h.53)...

Xem lời giải

Bài 46 trang 105 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 46 trang 105 VBT toán 8 tập 2. Hình thang ABCD (AB//CD) có AC và BD cắt nhau tại O, AD và BC cắt nhau tại K. Chứng minh rằng OK đi qua trung điểm của các cạnh AB và CD.

Xem lời giải

Bài 47 trang 106 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 47 trang 106 VBT toán 8 tập 2. Cho tam giác vuông ABC, và đường phân giác BD...

Xem lời giải

Bài 48 trang 107 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 48 trang 107 VBT toán 8 tập 2. Tứ giác ABCD có AB = 4cm, BC = 20 cm, CD = 25 cm, DA = 8cm, đường chéo...

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút chương 3 phần Hình học 8 - Đề số 1

Đề kiểm tra 45 phút chương 3: Tam giác đồng dạng đề số 1 trang 108 VBT lớp 8 tập 2. Hãy chọn kết quả đúng. Tam giác ABC vuông tại A...

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút chương 3 phần Hình học 8 - Đề số 2

Đề kiểm tra 45 phút chương 3: Tam giác đồng dạng đề số 2 trang 108 VBT toán lớp 8 tập 2. Hãy chọn kết quả đúng. Tam giác ABC có đường phân giác AD...

Xem lời giải