Ôn tập chương 3 - Tam giác đồng dạng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 44 trang 103 Vở bài tập toán 8 tập 2 Bài 44 trang 103 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 44 trang 103 VBT toán 8 tập 2. Cho tam giác ABC (AB < AC). Vẽ đường cao AH, đường phân giác AD...

Xem chi tiết
Bài 45 trang 104 Vở bài tập toán 8 tập 2 Bài 45 trang 104 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 45 trang 104 VBT toán 8 tập 2. Cho tam giác cân ABC (AB = AC), vẽ các đường cao BH, CK (h.53)...

Xem chi tiết
Bài 46 trang 105 Vở bài tập toán 8 tập 2 Bài 46 trang 105 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 46 trang 105 VBT toán 8 tập 2. Hình thang ABCD (AB//CD) có AC và BD cắt nhau tại O, AD và BC cắt nhau tại K. Chứng minh rằng OK đi qua trung điểm của các cạnh AB và CD.

Xem chi tiết
Bài 47 trang 106 Vở bài tập toán 8 tập 2 Bài 47 trang 106 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 47 trang 106 VBT toán 8 tập 2. Cho tam giác vuông ABC, và đường phân giác BD...

Xem chi tiết
Bài 48 trang 107 Vở bài tập toán 8 tập 2 Bài 48 trang 107 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 48 trang 107 VBT toán 8 tập 2. Tứ giác ABCD có AB = 4cm, BC = 20 cm, CD = 25 cm, DA = 8cm, đường chéo...

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút chương 3 phần Hình học 8 - Đề số 1 Đề kiểm tra 45 phút chương 3 phần Hình học 8 - Đề số 1

Đề kiểm tra 45 phút chương 3: Tam giác đồng dạng đề số 1 trang 108 VBT lớp 8 tập 2. Hãy chọn kết quả đúng. Tam giác ABC vuông tại A...

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút chương 3 phần Hình học 8 - Đề số 2 Đề kiểm tra 45 phút chương 3 phần Hình học 8 - Đề số 2

Đề kiểm tra 45 phút chương 3: Tam giác đồng dạng đề số 2 trang 108 VBT toán lớp 8 tập 2. Hãy chọn kết quả đúng. Tam giác ABC có đường phân giác AD...

Xem chi tiết


Gửi bài