CHƯƠNG 2: ĐA GIÁC - DIỆN TÍCH ĐA GIÁC

Bình chọn:
4.6 trên 63 phiếu
Phần câu hỏi bài 1 trang 142 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 1 trang 142 VBT toán 8 tập 1. Tổng số đo các góc của đa giác 14 cạnh bằng...

Xem lời giải

Bài 1 trang 143 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 1 trang 143 vở bài tập toán 8 tập 1. Cho ví dụ về đa giác không đều trong mỗi trường hợp sau a) Có tất cả các cạnh bằng nhau ...

Xem lời giải

Bài 2 trang 143 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 2 trang 143 vở bài tập toán 8 tập 1. Cho hình thoi ABCD có góc A = 60^0...

Xem lời giải

Bài 3 trang 144 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 3 trang 144 vở bài tập toán 8 tập 1. Điền số thích hợp vào các ô trống trong bảng sau:...

Xem lời giải

Bài 4 trang 144 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 4 trang 144 vở bài tập toán 8 tập 1. Tính số đo mỗi góc của ngũ giác đều, lục giác đều, n - giác đều.

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 2 trang 145 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 2 trang 145 VBT toán 8 tập 1. Một hình thoi có hai đường chéo bằng 12cm và 8cm...

Xem lời giải

Bài 5 trang 146 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 5 trang 146 vở bài tập toán 8 tập 1. Diện tích hình chữ nhật thay đổi như thế nào nếu: a) Chiều dài tăng 2 lần, chiều rộng không đổi?...

Xem lời giải

Bài 6 trang 146 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 6 trang 146 vở bài tập toán 8 tập 1. Một gian phòng có nền hình chữ nhật với kích thước là 4,2m và 5,4m có một cửa sổ hình chữ nhật ...

Xem lời giải

Bài 7 trang 146 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 7 trang 146 vở bài tập toán 8 tập 1. Cho ABCD là một hình vuông cạnh 12cm, AE = x(cm) (h.86)...

Xem lời giải

Bài 8 trang 147 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 8 trang 147 vở bài tập toán 8 tập 1. Cho một tam giác vuông. Hãy so sánh tổng diện tích của hai hình vuông dựng trên hai góc vuông với diện tích hình vuông dựng trên cạnh huyền.

Xem lời giải

Bài 9 trang 147 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 9 trang 147 vở bài tập toán 8 tập 1. Cắt hai tam giác vuông bằng nhau từ một tấm bìa. Hãy ghép hai tam giác đó để tạo thành:...

Xem lời giải

Bài 10 trang 148 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 10 trang 148 vở bài tập toán 8 tập 1. Cho hình 89, trong đó ABCD là hình chữ nhật, E là một điểm bất kì nằm trên đường chéo AC, FG // AD, và HK // AB...

Xem lời giải

Bài 11 trang 148 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 11 trang 148 vở bài tập toán 8 tập 1. Một đám đất hình chữ nhật dài 700m, rộng 400m. Hãy tính diện tích đám đất đó theo đơn vị m^2, km^2, a, ha.

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 3 trang 149 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 3 trang 149 VBT toán 8 tập 1. Một tam giác có độ dài một cạnh tăng gấp đôi, chiều cao tương ứng không đổi. Diện tích tam giác đó tăng gấp...

Xem lời giải

Bài 12 trang 149 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 12 trang 149 vở bài tập toán 8 tập 1. Cho tam giác AOB vuông tại O với đường cao OM (h.92). Hãy giải thích vì sao ta có đẳng thức...

Xem lời giải

Bài 13 trang 150 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 13 trang 150 vở bài tập toán 8 tập 1. Cho tam giác ABC và đường trung tuyến AM. Chứng minh rằng:...

Xem lời giải

Bài 14 trang 150 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 14 trang 150 vở bài tập toán 8 tập 1. Vẽ hình chữ nhật có một cạnh bằng một cạnh của một tam giác cho trước và có diện tích bằng diện tích của tam giác đó...

Xem lời giải

Bài 15 trang 151 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 15 trang 151 vở bài tập toán 8 tập 1. Cho tam giác ABC. Hãy chỉ ra một số vị trí của điểm M nằm trong tam giác đó sao cho...

Xem lời giải

Bài 16 trang 151 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 16 trang 151 vở bài tập toán 8 tập 1. Tính diện tích tam giác cân có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng b.

Xem lời giải

Bài 17 trang 152 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 17 trang 152 vở bài tập toán 8 tập 1. Tính diện tích của một tam giác đều có cạnh là a.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác