Bài 3. Tính chất đường phân giác của tam giác

Bình chọn:
4.6 trên 107 phiếu
Phần câu hỏi bài 3 trang 75 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 3 trang 75 VBT toán 8 tập 2. Cho biết O1 =O2 = O3 = O4. Hãy nhìn vào hình 16 rồi điền các tỉ số đúng vào những chỗ trống sau ...

Xem lời giải

Bài 11 trang 75 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 11 trang 75 VBT toán 8 tập 2. Tam giác ABC có độ dài các cạnh AB= m, AC= n và AD là đường phân giác. Chứng minh rẳng tỉ số diện tích tam giác ABD và diện tích tam giác ACD bằng m/n

Xem lời giải

Bài 12 trang 76 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 12 trang 76 VBT toán 8 tập 2. Cho tam giác ABC với đường trung tuyến AM. Tia phân giác của góc AMB cắt cạnh AB ở D, tia phân giác của góc AMC cắt cạnh AC ở E.

Xem lời giải

Bài 13 trang 77 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 13 trang 77 VBT toán 8 tập 2. Cho hình thang ABCD (AB // CD) ...

Xem lời giải

Bài 14 trang 78 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 14 trang 78 VBT toán 8 tập 2. Cho hình thang ABCD (AB //CD). Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O ...

Xem lời giải

Bài 15 trang 78 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 15 trang 78 VBT toán 8 tập 2. Cho tam giác ABC với đường trung tuyến AM và đường phân giác AD. Tính diện tích tam giác ADM, biết AB= m, AC= n( n>m) và diện tích của tam giác ABC là S.

Xem lời giải