Phần câu hỏi bài 3 trang 75 Vở bài tập toán 8 tập 2


Giải phần câu hỏi bài 3 trang 75 VBT toán 8 tập 2. Cho biết O1 =O2 = O3 = O4. Hãy nhìn vào hình 16 rồi điền các tỉ số đúng vào những chỗ trống sau ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 7.

Cho biết \(\widehat {{O_1}} = \widehat {{O_2}} = \widehat {{O_3}} = \widehat {{O_4}}\). Hãy nhìn vào hình 16 rồi điền các tỉ số đúng vào những chỗ trống sau:

\(\begin{array}{l}
\dfrac{{AB}}{{BC}} = \dfrac{{....}}{{....}};\,\,\dfrac{{CD}}{{DE}} = \dfrac{{....}}{{....}}\\
\dfrac{{BC}}{{CD}} = \dfrac{{....}}{{....}};\,\,\dfrac{{AC}}{{CE}} = \dfrac{{....}}{{....}}
\end{array}\)

Phương pháp giải:

Phương pháp:

Sử dụng:

- Định lí: Trong tam giác, đường phân giác của một góc chia cạnh đối diện thành hai đoạn tỉ lệ với hai cạnh kề của hai đoạn ấy.

Lời giải chi tiết:

Lời giải:

Vì \(OB\) là tia phân giác của \(\widehat {AOC}\) nên ta có: \(\dfrac{{AB}}{{BC}} = \dfrac{{OA}}{{OC}}\).

Vì \(OD\) là tia phân giác của \(\widehat {COE}\) nên ta có: \(\dfrac{{CD}}{{DE}} = \dfrac{{OC}}{{OE}}\).

Vì \(OC\) là tia phân giác của \(\widehat {BOD}\) nên ta có: \(\dfrac{{BC}}{{CD}} = \dfrac{{OB}}{{OD}}\).

Vì \(OC\) là tia phân giác của \(\widehat {AOE}\) nên ta có: \(\dfrac{{AC}}{{CE}} = \dfrac{{OA}}{{OE}}\).

Câu 8.

Cho biết \(\widehat {{A_1}} = \widehat {{A_2}},\,AD = 3,5;\,BC = 4;\) \(CD = 2,5\) (h.17).

Độ dài \(x\) của \(AB\) là:

(A) \(5;\)             (B) \(5,5;\)                (C) \(5,6\).

Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng.

Phương pháp giải:

Phương pháp:

Sử dụng:

- Định lí: Trong tam giác, đường phân giác của một góc chia cạnh đối diện thành hai đoạn tỉ lệ với hai cạnh kề của hai đoạn ấy.

Lời giải chi tiết:

Lời giải:

Vì \(AC\) là tia phân giác của \(\widehat {DAB}\) nên ta có:

\(\begin{array}{l}
\dfrac{{CD}}{{AD}} = \dfrac{{CB}}{{AB}}\\
\Rightarrow \dfrac{{2,5}}{{3,5}} = \dfrac{4}{x}\\
\Rightarrow x = \dfrac{{3,5.4}}{{2,5}} = 5,6.
\end{array}\)

Chọn C.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.