Bài 7. Trường hợp đồng dạng thứ ba (g.g)

Bình chọn:
4.6 trên 43 phiếu
Phần câu hỏi bài 7 trang 89 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 7 trang 89 VBT toán 8 tập 2. Cho tam giác có ba góc nhọn ABC (h.32). Hai đường cao AD và BE của tam giác cắt nhau tại H...

Xem lời giải

Bài 27 trang 90 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 27 trang 90 VBT toán 8 tập 2. Chứng minh rằng nếu tam giác A'B'C' đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số k thì tỉ số của hai đường phân giác tương ứng của chúng cũng bằng k.

Xem lời giải

Bài 28 trang 91 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 28 trang 91 VBT toán 8 tập 2. Tính độ dài x của đoạn thẳng BD trong hình ...

Xem lời giải

Bài 29 trang 91 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 29 trang 91 VBT toán 8 tập 2. Trong hình vẽ, có bao nhiêu tam giác vuông? Hãy kể tên các tam giác đó....

Xem lời giải

Bài 30 trang 92 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 30 trang 92 VBT toán 8 tập 2. Tính độ dài x,y của các đoạn thẳng trong hình 36...

Xem lời giải

Bài 31 trang 92 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 31 trang 92 VBT toán 8 tập 2. Cho hình thang ABCD (AB//CD). Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD...

Xem lời giải

Bài 32 trang 93 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 32 trang 93 VBT toán 8 tập 2. Cho tam giác ABC, trong đó...

Xem lời giải

Bài 33 trang 94 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 33 trang 94 VBT toán 8 tập 2. Cho tam giác ABC có các cạnh AB = 24 cm, AC = 28 cm...

Xem lời giải

Bài 34 trang 94 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 34 trang 94 VBT toán 8 tập 2. Hai tam giác ABC và DEF có ...

Xem lời giải