Phần đại số - Ôn tập cuối năm

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 148 Vở bài tập toán 8 tập 2 Bài 1 trang 148 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 1 trang 148 VBT toán 8 tập 2. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:...

Xem chi tiết
Bài 2 trang 148 Vở bài tập toán 8 tập 2 Bài 2 trang 148 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 2 trang 148 VBT toán 8 tập 2.Chứng minh rằng:...

Xem chi tiết
Bài 3 trang 149 Vở bài tập toán 8 tập 2 Bài 3 trang 149 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 3 trang 149 VBT toán 8 tập 2.Tìm các giá trị nguyên của x để phân thức M có giá trị là một số nguyên:..

Xem chi tiết
Bài 5 trang 150 Vở bài tập toán 8 tập 2 Bài 5 trang 150 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 5 trang 150 VBT toán 8 tập 2. Giải phương trình...

Xem chi tiết
Bài 6 trang 151 Vở bài tập toán 8 tập 2 Bài 6 trang 151 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 6 trang 151 VBT toán 8 tập 2. Giải các phương trình: ...

Xem chi tiết
Bài 7 trang 151 Vở bài tập toán 8 tập 2 Bài 7 trang 151 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 7 trang 151 VBT toán 8 tập 2. Giải các phương trình...

Xem chi tiết
Bài 8 trang 152 Vở bài tập toán 8 tập 2 Bài 8 trang 152 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 8 trang 152 VBT toán 8 tập 2. Một xí nghiệp dự định sản xuất 1500 sản phẩm trong 30 ngày. Nhưng nhờ tổ chức lao động hợp lí nên thực tế...

Xem chi tiết
Bài 9 trang 153 Vở bài tập toán 8 tập 2 Bài 9 trang 153 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 9 trang 153 VBT toán 8 tập 2. Cho biểu thức...

Xem chi tiết
Bài 10 trang 154 Vở bài tập toán 8 tập 2 Bài 10 trang 154 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 10 trang 154 VBT toán 8 tập 2. Giải bất phương trình:...

Xem chi tiết

Các chương, bài khác


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài