Bài 6, 7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Bình chọn:
4.1 trên 34 phiếu
Phần câu hỏi bài 6, 7 trang 25 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 6, 7 trang 25 VBT toán 8 tập 2. Hãy điền điều kiện của ẩn số x vào chố trống trong mỗi trường hợp sau đây: a) x là số tuổi của một học sinh ...

Xem lời giải

Bài 23 trang 25 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 23 trang 25 VBT toán 8 tập 2. Mẫu số của một phân số lớn hơn tử số của nó là 3 đơn vị. Nếu tăng cả tử và mẫu của nó thêm 2 ...

Xem lời giải

Bài 24 trang 26 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 24 trang 26 VBT toán 8 tập 2. Học kì một, số học sinh giỏi của lớp 8A bằng 1/8 số học sinh cả lớp...

Xem lời giải

Bài 25 trang 26 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 25 trang 26 VBT toán 8 tập 2. Lúc 6 giờ, một xe máy khởi hành từ A để đến B. Sau đó 1 giờ, một ô tô cũng xuất phát từ A đến B ...

Xem lời giải

Bài 26 trang 27 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 26 trang 27 VBT toán 8 tập 2. Lan mua hai loại hàng và phải trả tổng cộng 120 nghìn đồng ...

Xem lời giải

Bài 27 trang 28 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 27 trang 28 VBT toán 8 tập 2. Năm nay, tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi Phương ...

Xem lời giải

Bài 28 trang 28 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 28 trang 28 VBT toán 8 tập 2. Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm một chữ số 2 ...

Xem lời giải

Bài 29 trang 28 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 29 trang 28 VBT toán 8 tập 2. Tìm phân số có đồng thời các tính chất sau ...

Xem lời giải

Bài 30 trang 29 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 30 trang 29 VBT toán 8 tập 2. Điểm kiểm tra Toán của một lớp được cho trong bảng dưới đây ...

Xem lời giải

Bài 31 trang 29 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 31 trang 29 VBT toán 8 tập 2. Một xí nghiệp kí hợp đồng dệt một số tấm thảm len trong 20 ngày...

Xem lời giải

Bài 32 trang 30 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 32 trang 30 VBT toán 8 tập 2. Một người lái ô tô dự định đi từ A đến B với vận tốc 48 km/h ...

Xem lời giải

Bài 33 trang 30 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 33 trang 30 VBT toán 8 tập 2. Bà An gửi vào quỹ tiết kiệm x nghìn đồng với lãi suất mỗi tháng là a% ...

Xem lời giải