Bài 30 trang 29 Vở bài tập toán 8 tập 2


Đề bài

Điểm kiểm tra Toán của một lớp được cho trong bảng dưới đây:

Trong đó có hai ô còn trống (thay bằng dấu *). Hãy điền số thích hợp vào ô trống, nếu điểm trung bình của lớp là \(6,06\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

B1: Đặt tần số của điểm \(4\) là ẩn

B2: Biểu diễn các đại lượng còn lại theo ẩn.

B3: Lập phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa các đại lượng và giải phương trình đó.

B4: Kết luận (Kiểm tra nghiệm tìm được có thỏa mãn điều kiện không).

Lời giải chi tiết

Gọi \(x\) là tần số của điểm \(4\) (điều kiện: \(x \) nguyên dương)

Khi đó: \(n=2 +x +10 + 12 + 7 + 6 + 4 + 1 \)\(= 42 + x\)

Điểm trung bình của lớp là \(6,06\) nên:

Ta có phương trình:

\(6 + 4x + 50 + 72 + 49 + 48 + 36 + 10\)\(= 6,06(42 + x)\)

Giải phương trình ta được:

\(271 + 4x = 254,52 + 6,06x\)

\( \Leftrightarrow 271 - 254,52 = 6,06x - 4x\)

\(⇔ 16,48 = 2,06x\)

\( \Leftrightarrow x = 16,48:2,06\)

\( \Leftrightarrow x = 8\) (thỏa mãn điều kiện)

Do đó: \(N =42+x=42+8=50\)

Trả lời: Tần số của điểm \(4\) là \(8\) và \(N=50\).

Vậy ta có kết quả điền vào như sau:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.