Bài 7 trang 71 Vở bài tập toán 8 tập 2


Đề bài

\(∆ABC\) có đường cao \(AH\). Đường thẳng \(d\) song song với \(BC\), cắt các cạnh \(AB, AC\) và đường cao \(AH\) theo thứ tự tại các điểm \(B', C'\) và \(H'\)(h.16)

a) Chứng minh rằng:

\(\dfrac{AH'}{AH}= \dfrac{B'C'}{BC}\).

b) Áp dụng: Cho biết \(AH' = \dfrac{1}{3} AH\) và diện tích \(∆ABC\) là \(67,5\) cm2

Tính diện tích \(∆AB'C'\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng: Hệ quả của định lý TaLet và công thức tính diện tích tam giác.

Lời giải chi tiết

a) \(d // BC\). Theo hệ quả của định lí Ta - lét, ta có:

\( \dfrac{B'C'}{BC} = \dfrac{AB'}{AB}=\dfrac{{AC'}}{{AC}}\)   (1)

Xét \(∆ABH\). Theo định lí Ta - lét, ta có:

\(\dfrac{AH'}{AH} = \dfrac{AB'}{AB}\)  (2)

Từ các hệ thức (1) và (2), suy ra \( \dfrac{B'C'}{BC} = \dfrac{AH'}{AH}\)    (3)

b)

\( \displaystyle {S_{AB'C'}} = {1 \over 2}AH'.B'C' \)

\({S_{ABC}} = \dfrac{1}{2}AH.BC\)

\(\dfrac{{{S_{AB'C'}}}}{{{S_{ABC}}}} = \dfrac{{\dfrac{1}{2}AH'.B'C'}}{{\dfrac{1}{2}AH.BC}}\)\(\, = \dfrac{{B'C'}}{{BC}}.\dfrac{{AH'}}{{AH}}  \)

Theo giả thiết ở câu b)

\(AH' = \dfrac{1}{3}AH \Rightarrow \dfrac{{AH'}}{{AH}} = \dfrac{1}{3}\)

Từ tỉ lệ thức (3), ta cũng có: \(\dfrac{{B'C'}}{{BC}} = \dfrac{{AH'}}{{AH}} = \dfrac{1}{3}\)

Suy ra: \(\dfrac{{{S_{AB'C'}}}}{{{S_{ABC}}}} = \dfrac{1}{3}.\dfrac{1}{3} = \dfrac{1}{9}\) \( \Rightarrow {S_{AB'C'}} = \dfrac{1}{9}{S_{ABC}}\).

Vậy \({S_{AB'C'}} = \dfrac{1}{9}.67,5\left( {c{m^2}} \right) = 7,5{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \left( {c{m^2}} \right)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 6 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.