Bài 37 trang 33 Vở bài tập toán 8 tập 2


Giải bài 37 trang 33 VBT toán 8 tập 2. Biết rằng 200g một dung dịch chứa 50g muối ...

Đề bài

Biết rằng \(200\)g một dung dịch chứa \(50\)g muối. Hỏi phải pha thêm bao nhiêu gam nước vào dung dịch đó để được một dung dịch chứa \(20\%\) muối?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức để tính nống độ muối:

     \( \text{Nồng độ phần trăm}\)\(\,= \dfrac{\text{khối lượng muối}}{\text{khối lượng dung dịch}}\times 100\%\)

Bước 1: Gọi khối lượng nước phải pha thêm là ẩn, đặt điều kiện cho ẩn.

Bước 2: Biểu diễn các đại lượng khác thông qua ẩn.

Bước 3: Lập phương trình biểu diễn mối liên hệ của ẩn và các đại lượng khác, giải phương trình.

Bước 4: Kết luận

Lời giải chi tiết

Gọi \(x \) là lượng nước (tính bằng gam) cần thêm (điều kiện là \(x > 0\)).

Khối lượng dung dịch mới là \(200 + x \; (g)\).

Vì dung dịch mới có nồng độ \(20\%\) nên ta có phương trình:

\(\displaystyle {{50} \over {200 + x}} = {{20} \over {100}}\)

Giải phương trình ta được:

\(\eqalign{
&  {{50} \over {200 + x}} = {1 \over 5} \cr 
& \Leftrightarrow {{5.50} \over {5\left( {200 + x} \right)}} = {{200 + x} \over {5\left( {200 + x} \right)}} \cr 
& \Rightarrow 250 = 200 + x \cr 
& \Leftrightarrow x = 250 - 200 \cr 
& \Leftrightarrow x = 50 \cr} \)

Giá trị này thỏa mãn điều kiện bài toán.

Vậy phải pha thêm \(50g\) nước thì được dung dịch chứa \(20\%\) muối.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay
Gửi bài