Bài 53 trang 133 Vở bài tập toán 8 tập 1


Đề bài

a) Một hình vuông có cạnh bằng \(3cm\). Đường chéo của hình vuông đó bằng \(6cm\),  \(\sqrt{18}cm\), \(5cm\) hay \(4cm\) ?

b) Đường chéo của một hình vuông bằng \(2dm\). Cạnh của hình vuông đó bằng: \(1dm, \dfrac{3}{2}dm\), \(\sqrt{2}dm\) hay \(\dfrac{4}{3}dm\)? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng định lí Pytago: Bình phương cạnh huyền bằng tổng các bình phương của hai cạnh góc vuông.

Lời giải chi tiết

a) Áp dụng định lí Pytago vào \(\Delta ACD\) vuông tại \(D\) ta có: 

\(A{C^2} = A{D^2} + D{C^2} = {3^2} + {3^2} = 18\)

Suy ra \(AC= \sqrt{18}\) (cm)

b) Đặt \(AD=DC=x\). Áp dụng định lí Pytago vào \(\Delta ADC\) vuông tại \(D\) ta có:

\(\eqalign{
& A{D^2} + D{C^2} = A{C^2} \Rightarrow {x^2} + {x^2} = {2^2} \cr
& \Rightarrow 2{x^2} = 4 \Rightarrow {x^2} = 2 \cr} \)

Suy ra \(x= \sqrt{2}\). Vậy cạnh của hình vuông bằng \(\sqrt{2}dm\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 12. Hình vuông

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài