Bài 12 trang 119 Vở bài tập toán 8 tập 2


Giải bài 12 trang 119 VBT toán 8 tập 2. Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m. Lúc đầu bể không có nước...

Đề bài

Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài \(2m\). Lúc đầu bể không có nước. Sau khi đổ vào bể \(120\) thùng nước, mỗi thùng chứa \(20\) lít thì mực nước của bể cao \(0,8m\).

a) Tính chiều rộng của bể nước.

b) Người ta đổ thêm vào bể \(60\) thùng nước nữa thì đầy bể. Hỏi bể cao bao nhiêu mét?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Giả sử \( a\) là chiều dài, \( b\) là chiều rộng và \(  c\) là chiều cao. 

Ta áp dụng các công thức sau:

\(V = a.b.c\);              \(b= V :( a.c)\);

\(c= V :S_{\mbox{1 đáy}} = V : (a.b)\)

Lời giải chi tiết

a) Giả sử bể nước là hình hộp chữ nhật \(ABCD.{A_1}{B_1}{C_1}{D_1}\) có chiều dài là \(AB = {A_1}{B_1} = 2m\) (h.72).

Chú ý: \(1l = 1d{m^3} = \dfrac{1}{{1000}}{m^3}\).

Sau khi đổ vào bể \(120\) thùng nước, số nước đó được chứa đầy trong hình hộp chữ nhật \(EFGH.{A_1}{B_1}{C_1}{D_1}\) có chiều cao \(0,8m\).

Vậy ta có: \(V = E{A_1}.{A_1}{B_1}.{B_1}{C_1}\) \( = 120.20\left( {d{m^3}} \right)\) \( = 2,4\left( {{m^3}} \right)\)

\( \Rightarrow 0,8.2.{B_1}{C_1} = 2,4\left( {{m^3}} \right)\) \( \Rightarrow {B_1}{C_1} = \dfrac{{2,4}}{{0,8.2}} = 1,5\left( m \right)\)

b) Sau khi đổ thêm \(60\) thùng nước vào bể thì bể đầy, do đó thể tích bể là:

\(\left( {120 + 60} \right).20\left( {d{m^3}} \right) = 3,6{m^3}.\)

Vậy ta có: \(A{A_1}.{A_1}{B_1}.{B_1}{C_1}\) \( = A{A_1}.2.1,5 = 3,6\left( {{m^3}} \right)\)

Tính được: \(A{A_1} = 3,6:\left( {2.1,5} \right) = 1,2\left( m \right)\).

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài