Phần câu hỏi bài 3 trang 117 Vở bài tập toán 8 tập 2


Giải phần câu hỏi bài 3 trang 117 VBT toán 8 tập 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống trong mỗi mệnh đề sau:...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LG câu 8

Câu 8. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống trong mỗi mệnh đề sau: 

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết về đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. 

Lời giải chi tiết:

a) Sai vì hai đường thẳng \(b\) và \(c\) cần bổ sung điều kiện cắt nhau.

b) Đúng.

Ta điền như sau: 

LG câu 9

Câu 9. Một hình hộp chữ nhật có các kích thước là: 5,3cm; 4,7cm và 7,5cm.

a) Thể tích của hình hộp chữ nhật nói trên (tính chính xác đến hai chữ số thập phân) là:

A. \(186,82\)                           B. \(186,83\)

C. \(186,825\)                         D. \(123,38\)

Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng.

b) Một hình lập phương có độ dài cạnh bằng trung bình cộng các kích thước của hình hộp chữ nhật nói trên, có thể tích (lấy chính xác đến hai chữ số thập phân) là:

A. \(198,50\)                     B. \(198,49\)

C. \(198,495\)                    D. \(143,33\)

Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng.

Phương pháp giải:

- Thể tích hình hộp chữ nhật \(V = abc\).

- Thể tích hình lập phương \(V = {a^3}\). 

Lời giải chi tiết:

a) Thể tích hình hộp là \(5,3.4,7.7,5 = 186,825\approx 186,83\left( {c{m^3}} \right)\).

Chọn B. 

b) Cạnh hình lập phương là \(\dfrac{{5,3 + 4,7 + 7,5}}{3} = \dfrac{{35}}{6}\left( {cm} \right)\)

Thể tích hình lập phương là: \(V = {\left( {\dfrac{{35}}{6}} \right)^3} \approx 198,50\left( {c{m^3}} \right)\).

Chọn A. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.