Phần câu hỏi bài 2 trang 94 Vở bài tập toán 8 tập 1


Giải phần câu hỏi bài 2 trang 94 VBT toán 8 tập 1. Hình thang ABCD (AB//CD)...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 4.

Hình thang \(ABCD\;(AB//CD)\) có \(\widehat D - \widehat A = {40^o}\). Số đo góc \(A\) bằng: 

\(\eqalign{
& (A)\,\,{80^o}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(B)\,\,{70^o} \cr
& (C)\,\,{50^o}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(D)\,\,{110^o} \cr} \) 

Phương pháp giải:

Sử dụng: 

- Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song.

- Một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song tạo ra cặp góc trong cùng phía bù nhau.

Giải chi tiết:

 

Vì \((AB//CD)\) nên \(\widehat A + \widehat D = {180^o}\)      (1)  (hai góc trong cùng phía).

\(\widehat D - \widehat A = {40^o} \Rightarrow \widehat D = \widehat A + {40^o}\;\;\;(2)\)

Thay (2) và (1) ta được:

\(\eqalign{
& \widehat A + \widehat A + {40^o} = {180^o} \cr 
& 2\widehat A = {180^o} - {40^o} \cr 
& \widehat A = {140^o}:2 = {70^o} \cr} \) 

Chọn B.

Câu 5.

Một hình thang có hai góc bằng \(60^o\) và \(40^o\). Hai góc còn lại bằng

\(\eqalign{
& (A)\,\,{100^o}\,\,\text{và}\,\,{160^o} \cr
& (B)\,\,{140^o}\,\,\text{và}\,\,{120^o} \cr
& (C)\,\,{40^o}\,\,\text{và}\,\,{140^o} \cr
& (D)\,\,{120^o}\,\,\text{và}\,\,{60^o} \cr} \) 

Phương pháp giải:

Sử dụng: 

- Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song.

- Một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song tạo ra cặp góc trong cùng phía bù nhau.

Giải chi tiết:

 

Giả sử hình thành \(ABCD\;(AB//CD)\) có \(\widehat A = {60^o},\,\widehat B = {40^o}\)

Vì \(AB//CD\) nên \(\widehat A + \widehat D = {180^o}\) (hai góc trong cùng phía).

\(\Rightarrow \widehat D = {180^o} - {60^o} = {120^o}\)

\(\widehat B + \widehat C = {180^o}\) (hai góc trong cùng phía).

\( \Rightarrow \widehat C = {180^o} - {40^o} = {140^o}\)

Chọn B. 

Câu 6.

Hình thang vuông \(ABCD\) (đáy \(AB, CD\)) có \(\widehat A = {90^o},\,\widehat C = {65^o}\).

Hiệu \(\widehat B - \widehat D\) bằng

\(\eqalign{
& (A)\,\,{25^o}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(B)\,\,{35^o} \cr
& (C)\,\,{45^o}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(D)\,\,{15^o} \cr} \) 

Phương pháp giải:

Sử dụng:

- Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song.

- Một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song tạo ra cặp góc trong cùng phía bù nhau.

Giải chi tiết:

 

Vì \(AB//CD\) nên \(\widehat A + \widehat D = {180^o}\) (hai góc trong cùng phía)

\( \Rightarrow \widehat D = {180^o} - \widehat A = {180^o} - {90^o} = {90^o}\)

\(\widehat C + \widehat B = {180^o}\) (hai góc trong cùng phía)

\(\eqalign{
& \Rightarrow \widehat B = {180^o} - \widehat C = {180^o} - {65^o} = {115^o} \cr 
& \Rightarrow \widehat B - \widehat D = {115^o} - {90^o} = {25^o} \cr} \)

Chọn A. 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.4 trên 8 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 2. Hình thang

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài