Trả lời câu hỏi 4 trang 54 SGK Giải tích 12


Hãy nhắc lại các tính chất của lũy thừa với số mũ nguyên dương....

Đề bài

Hãy nhắc lại các tính chất của lũy thừa với số mũ nguyên dương.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Với \(m,n \in N^*\) ta có các tính chất sau đây:

a. Các tính chất về đẳng thức

\(1.{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {a^m}.{a^n} = {a^{m + n}} \\ 2.{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {a^m}:{a^n} = {a^{m - n}}(m \ge n) \\3.{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\left( {{a^m}} \right)^n} = {a^{m.n}} \\4.{\left( {\frac{a}{b}} \right)^m} = \frac{{{a^m}}}{{{b^m}}}{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} (b \ne 0) \\5.{\mkern 1mu} {(ab)^m} = {a^m}.{b^n}\)

b. Các tính chất về bất đẳng thức

Với \(a > 1\) thì \(a^m> a^n⇔ m > n\).

Với \(0 < a < 1\) thì \(a^m> a^n⇔ m < n\).

Với \(0 < a < b\) thì \(a^m> b^m\)

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD