Giải bài 3 trang 56 SGK Giải tích 12


Viết các số sau theo thứ tự tăng dần

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Viết các số sau theo thứ tự tăng dần:

LG a

a) \(1^{3,75}\) ; \(2^{-1}\) ; \({\left( {\dfrac{1}{2}} \right)^{ - 3}}\)

Phương pháp giải:

Cách 1: Đưa về cùng cơ số 2 rồi so sánh số mũ

Cách 2: Tính ra số cụ thể rồi so sánh.

Lời giải chi tiết:

\(1^{3,75}\) ; \(2^{-1}\) ; \({\left( {\dfrac{1}{2}} \right)^{ - 3}}\)
Ta có: \({1^{3,75}} = 1 = {2^0};{\left( {\dfrac{1}{2}} \right)^{ - 3}} = {2^3}.\)
Có: \( - 1 < 0 < 3 \Rightarrow {2^{ - 1}} < {2^0} < {2^3}\) \( \Rightarrow {2^{ - 1}} < {1^{3,75}} < {\left( {\dfrac{1}{2}} \right)^{ - 3}}.\)
Vậy ta sắp xếp được: \({2^{ - 1}};1^{3,75};{\left( {\dfrac{1}{2}} \right)^{ - 3}}.\)

Cách khác:

Ta có:

\(\begin{array}{l}
{1^{3,75}} = 1;\\
{2^{ - 1}} = \dfrac{1}{2};\\
{\left( {\frac{1}{2}} \right)^{ - 3}} = {\left( {{2^{ - 1}}} \right)^{ - 3}} = {2^{\left( { - 1} \right).\left( 3 \right)}} = {2^3} = 8
\end{array}\)

Mà: \(\dfrac{1}{2} < 1 < 8 \Rightarrow {2^{ - 1}} < {1^{3,75}} < {\left( {\dfrac{1}{2}} \right)^{ - 3}}\)

LG b

b) \(98^{0}\) ; \(\left ( \frac{3}{7} \right )^{-1}\) ; \(32^{\frac{1}{5}}\).

Lời giải chi tiết:

Ta có: \({98^0} = 1;{\left( {\dfrac{3}{7}} \right)^{ - 1}} = \dfrac{7}{3} \approx 2,\left( {33} \right);\) \({32^{\frac{1}{5}}} = {\left( {{2^5}} \right)^{\frac{1}{5}}} = 2.\)

Mà \(1 < 2 < \frac{7}{3} \Rightarrow {98^0} < {32^{\frac{1}{5}}} < {\left( {\dfrac{3}{7}} \right)^{ - 1}}.\)
Vậy thứ tự tăng dần là: \({98^0};{32^{\frac{1}{5}}};{\left( {\dfrac{3}{7}} \right)^{ - 1}}.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 17 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.