Câu 3.30 trang 145 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao


a) Sử dụng bất đẳng thức ở bài 3.29 để đánh giá các tích phân

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LG a

Sử dụng bất đẳng thức ở bài 3.29 để đánh giá các tích phân

           \(I = \int\limits_0^1 {{{dx} \over {1 + {x^2}}}} ,J = \int\limits_0^{0,5} {{{dx} \over {1 + {x^2}}}} ,\int\limits_{0,5}^1 {{{dx} \over {1 + {x^2}}}} \)

Lời giải chi tiết:

\({1 \over 2} \le I \le 1;{2 \over 5} \le J \le {1 \over 2};{1 \over 4} \le L \le {2 \over 5}\)

LG b

Từ công thức I = J + I, hãy đưa ra một đánh gái chính xác hơn cho I.

Lời giải chi tiết:

\({{13} \over {20}} \le I \le {9 \over {10}}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD