Bài 7 trang 166 SGK Vật lí 10


Trong phòng thí nghiệm

Đề bài

Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế được 40 cm3 khí hiđrô ở áp suất 750 mmHg và nhiệt độ 270C. Tính thể tích của lượng khí trên ở nhiệt độ 270C. Tính thể tích của lượng khí trên ở điều kiện chuẩn (áp suất 760mmHg và nhiệt độ 00C ). 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phương trình trạng thái của khí lí tưởng: 

\({{PV} \over T} = \) hằng số \( \Rightarrow {{{p_1}{V_1}} \over {{T_1}}} = {{{p_2}{V_2}} \over {{T_2}}}\)

Lời giải chi tiết

- Trạng thái 1:  p1 = 750 mmHg; T1 = 273 + 27 = 300K; V1 = 40 cm3

- Trạng thái 2: P0 = 760 mmHg; T0 = 0 + 273 = 273K; V0 = ?

Áp dụng phương trình trạng thái của khí lí tưởng: 

\({{{p_0}{V_0}} \over {{T_0}}} = {{{p_1}{V_1}} \over {{T_1}}} \Rightarrow {V_0} = {\rm{ }}{{{p_1}{V_1}{T_0}} \over {{p_0}{T_1}}} = {{750.40.273} \over {760.300}} = 36\left( {c{m^3}} \right)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 50 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí