Bài 4 trang 165 SGK Vật lí 10


Hãy ghép các quá trình ghi bên trái

Đề bài

Hãy ghép các quá trình ghi bên trái với các phương trình tương ứng ghi bên phải.

1. Quá trình đẳng nhiệt                            a) \(\frac{p_{1}}{T_{1}}\) = \(\frac{p_{2}}{T_{2}}\)

2. Quá trình đẳng tích                               b) \(\frac{V_{1}}{T_{1}}\) = \(\frac{V_{2}}{T_{2}}\)

3. Quá trình đẳng áp                                 c) p1V1 = p2V2

4. Quá trình bất kì                                     d) \(\frac{p_{1}V_{1}}{T_{1}}\) = \(\frac{p_{2}V_{2}}{T_{2}}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phương trình trạng thái của khí lí tưởng: \({{{p_1}{V_1}} \over {{T_1}}} = {{{p_2}{V_2}} \over {{T_2}}}\)

- Quá trình đẳng nhiệt: T1 = T2

- Quá trình đẳng tích: V1 = V2

- Quá trình đẳng áp: p1 = p2

Lời giải chi tiết

1 - c; 2 - a; 3 - b; 4 - d.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 18 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí