Bài 7 trang 115 SGK Vật lí 10


Một xe ca có khối lượng 1250kg được dùng để kéo một xe móc

Đề bài

Một xe ca có khối lượng 1250 kg được dùng để kéo một xe moóc có khối lượng 325 kg. Cả hai xe cùng chuyển động với gia tốc 2,15 m/s2. Bỏ qua chuyển động quay của các bánh xe. Hãy xác định:

a) hợp lực tác dụng lên xe ca;

b) hợp lực tác dụng lên xe moóc.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng định luật II - Niuton.

Lời giải chi tiết

Gọi mA là khối lượng của xe ca.

      mB là khối lượng của xe moóc.

Chọn trục Ox nằm ngang, chiều dương là chiều chuyển động.

Áp dụng định luật II - Niuton ta có: \(\overrightarrow F  = m\overrightarrow a \)

a) Hợp lực tác dụng lên xe ca (xe A) chính là hợp lục tác dụng lên hệ (A và B).

   Fhl = (m+ mB)a = (1250 +325). 2,15 = 3386,25 N

b) Hợp lực tác dụng lên xe moóc (xe B):  Fhl = mB.a = 325.2,15 = 698,75 N.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 40 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí