Bài 10 trang 115 SGK Vật lí 10


Mức quán tính của một vật quay quanh một trục không phụ thuộc vào

Đề bài

Mức quán tính của một vật quay quanh một trục không phụ thuộc vào

A. khối lượng của  vật.

B. hình dạng và kích thước của vật.

C. tốc độ góc của vật.

D. vị trí của trục quay.

Chọn đáp án đúng.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mức quán tính của một vật quay quanh một trục phụ thuộc vào khối lượng của vật và sự phân bố khối lượng đó đối với trục quay.

Lời giải chi tiết

Đáp án C.

Vì momen quán tính của một vật đối với một trục quay phụ thộc vào khối lượng của vật và vào sự phân bố khối lượng đó đối với trục quay nên nó không thuộc vào tốc độ góc của vật.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 20 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí