Bài 4 trang 106 SGK Vật lí 10


Giải bài 4 trang 106 SGK Vật lí 10. Một tấm ván nặng 240 N

Đề bài

Một tấm ván nặng 240 N được bắc qua một con mương. Trọng tâm của tấm ván cách điểm tựa A 2,4m và cách điểm tựa B 1,2m. Hỏi lực mà tấm ván tác dụng lên điểm tựa A bằng bao nhiêu?

A. 160N;                   B. 80N;

C. 120N;                   D. 60N.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều:

- Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực song song, cùng chiều và có độ lớn bằng tổng các độ lớn của hai lực ấy.

- Giá của hợp lực chia khoảng cách giữa hai giá của hai lực song song thành những đoạn tỉ lệ nghịch với độ lớn của hai lực ấy.

\(F = {F_1} + {F_2};{{{F_1}} \over {{F_2}}} = {{{d_2}} \over {{d_1}}}\) (chia trong)

Lời giải chi tiết

Đáp án B.

Hướng dẫn giải:

Hình vẽ biểu diễn lực:

\(\left\{ \matrix{
{P_A} + {P_B} = 240N \hfill \cr
{{{P_A}} \over {{P_B}}} = {{GB} \over {GA}} = {{1,2} \over {2,4}} = {1 \over 2} \hfill \cr} \\\right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
{P_A} + {P_B} = 240N \hfill \cr
{P_B} = 2{P_A} \hfill \cr} \right. \) \(\Rightarrow 3{P_A} = 240 \Rightarrow {P_A} = 80N\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 41 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài