Trong việc giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính, chúng ta đã đạt được những kết quả gì?

Bình chọn:
3.3 trên 20 phiếu

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 100 SGK Lịch sử 9

Đề bài

Trong việc giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính, chúng ta đã đạt được những kết quả gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử 9 trang 98, 99, 100 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Trong việc giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính, chúng ta đã đạt được những kết quả như sau:

1. Giải quyết nạn đói:

- Sản xuất nông nghiệp nhanh chóng được phục hồi.

- Nạn đói dần dần được đẩy lùi.

2. Giải quyết nạn dốt:

- Cuối năm 1946 toàn quốc tổ chức được gần 76 000 lớp học.

- Xoá mù chữ cho hơn 2,5 triệu người.

3. Giải quyết khó khăn về tài chính:

- Đóng góp được 370 kg vàng, 20 triệu đồng vào “Quỹ độc lập”, 40 triệu đồng vào “Quỹ đảm phụ quốc phòng”.

- Tháng 11 - 1946, Quốc hội quyết định cho lưu hành tiền Việt Nam.

Chú ý:

Nhờ những kết quả đạt được trên, cách mạng nước ta vượt qua những khó khăn, củng cố và tăng cường sức mạnh chính quyền, nhà nước làm cơ sở chống thù trong giặc ngoài.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Lịch sử lớp 9 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Đảng, Chính phủ và nhân dân ta đã có thái độ như thế nào trước hành động xâm lược của thực dân Pháp? Đảng, Chính phủ và nhân dân ta đã có thái độ như thế nào trước hành động xâm lược của thực dân Pháp?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 101 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hãy nêu rõ các biện pháp đối phó của ta đối với quân Tưởng và bọn tay sai Hãy nêu rõ các biện pháp đối phó của ta đối với quân Tưởng và bọn tay sai

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 101 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Trước và sau Hiệp định Sơ bộ (6 - 3 - 1946), chủ trương và biện pháp của Đảng, Chính phủ ta đối phó với Pháp và Tưởng có gì khác nhau? Trước và sau Hiệp định Sơ bộ (6 - 3 - 1946), chủ trương và biện pháp của Đảng, Chính phủ ta đối phó với Pháp và Tưởng có gì khác nhau?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 102 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám hiểm nghèo như thế nào? Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám hiểm nghèo như thế nào?

Giải bài tập Bài 1 trang 102 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Tại sao lại nói : "Hoà bình, ổn định và hợp tác phát triển" vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc? Tại sao lại nói : "Hoà bình, ổn định và hợp tác phát triển" vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc?

Giải bài tập trang 54 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Em hãy nêu lên những việc làm của Liên hợp quốc giúp nhân dân Việt Nam mà em biết Em hãy nêu lên những việc làm của Liên hợp quốc giúp nhân dân Việt Nam mà em biết

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 46 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hãy nêu lên các xu thế phát triển của thế giới ngày nay Hãy nêu lên các xu thế phát triển của thế giới ngày nay

Giải bài tập Bài 1 trang 47 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Những nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 70 của thế kỉ XX? Những nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 70 của thế kỉ XX?

Giải bài tập Bài 2 trang 40 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng