Trả lời vận dụng trang 112 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Đóng vai trò một tuyên truyền viên, em hãy vẽ một bức tranh để tuyên truyền phòng chống dịch bệnh do virus gây ra.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sưu tầm.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 24: Virus