Trả lời câu hỏi thảo luận 1 trang 109 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Nhận xét về hình dạng của một số virus trong hình 24.1.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

Hình dạng của virus trong hình có nhiều hình dạng khác nhau:

- Dạng xoắn (virus khảm thuốc lá, virus dại).

- Dạng hình khối (virus viêm kết mạc, virus HIV).

- Dạng hỗn hợp (thực khuẩn thể).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 24: Virus