Trả lời câu hỏi thảo luận 5 trang 111 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Từ thông tin gợi ý trong hình 24.7, hãy cho biết bệnh do virus có thể lây truyền qua những con đường nào?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

Bệnh do virus gây ra có thể lây nhiễm qua những đường sau: tiếp xúc trực tiếp, ho hoặc hắt hơi, truyền từ mẹ sang con, dùng chung bơm kim tiêm hoặc truyền máu.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 24: Virus