Trả lời câu hỏi thảo luận 3 trang 110 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tìm hiểu thông tin và cho biết ứng dụng của virus trong nghiên cứu thực tiễn.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lí thuyết Vai trò của virus.

Lời giải chi tiết

Ứng dụng: Virus có vai trò trong nghiên cứu khoa học, sản xuất các chế phẩm sinh học (interferon, thuốc kháng sinh, vaccine), sản xuất thuốc trừ sâu,..


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 24: Virus