Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng, tiến tới “Đồng khởi” (1954 - 1960)


Tóm tắt mục III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng, tiến tới “Đồng khởi” (1954 - 1960)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

1. Đấu tranh chống chế độ Mĩ diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954 - 1959)

- Đảng ta chủ trương chuyển từ đấu tranh vũ trang sang đấu tranh chính trị.

- Mở đầu là phong trào hòa bình đã lôi cuốn hàng triệu người tham gia.

Mục 2

2. Phong trào "Đồng khởi" (1959 - 1960)

- Từ 1957 - 1959, Mĩ - Diệm mở rộng chính sách "tố cộng, diệt cộng".

- Phong trào cách mạng miền Nam kết hợp giữa chính trị và vũ trang giành chính quyền.

Lược đồ phong trào “Đồng Khởi”

- Diễn biến: ngày 17 - 1 - 1960 phong trào đồng khởi nổ ra ở Bến Tre, lan rộng khắp Nam Bộ, trung Trung Bộ.

- Ngày 20 - 12 - 1960, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời.

Nhân dân nổi dậy ở Trà Bồng (Quảng Ngãi năm 1959)

ND chính

Tóm tắt: Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng, tiến tới “Đồng khởi” (1954 - 1960).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 14 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sử lớp 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài