Hãy trình bày quá trình thực hiện, kết quả và ý nghĩa của việc hoàn thành cải cách ruộng đất ở miền Bắc nước ta (1953 -1957)


Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 130 SGK Lịch sử 9

Đề bài

Trình bày quá trình thực hiện, kết quả và ý nghĩa của việc hoàn thành cải cách ruộng đất ở miền Bắc nước ta (1953 - 1957).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử 9 trang 129, 130 để trả lời.

Lời giải chi tiết

* Quá trình thực hiện:

Cải cách ruộng đất được tiến hành từ cuối năm 1953 đến năm 1956, qua 5 đợt, ở một số xã thuộc vùng tự do.

* Kết quả:

- Có khoảng 81 vạn ha ruộng đất, 10 vạn trâu bò và 1,8 triệu nông cụ được chia cho 2 triệu hộ nông dân.

- Khẩu hiệu “Người cày có ruộng” đã trở thành hiện thực.

- Đánh đổ giai cấp địa chủ phong kiến, đưa nông dân lên địa vị làm chủ ở nông thôn.

* Ý nghĩa:

- Bộ mặt miền Bắc đã thay đổi cơ bản.

- Giai cấp địa chủ phong kiến bị đánh đổ.

- Khối liên minh công nông được củng cố.

- Góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 21 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí