Hãy trình bày quá trình thực hiện, kết quả và ý nghĩa của việc hoàn thành cải cách ruộng đất ở miền Bắc nước ta (1953 -1957)

Bình chọn:
3.6 trên 15 phiếu

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 130 SGK Lịch sử 9

Đề bài

Trình bày quá trình thực hiện, kết quả và ý nghĩa của việc hoàn thành cải cách ruộng đất ở miền Bắc nước ta (1953 - 1957).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử 9 trang 129, 130 để trả lời.

Lời giải chi tiết

*Quá trình thực hiện:

Cải cách ruộng đất được tiến hành từ cuối năm 1953 đến năm 1956 ở một số xã thuộc vùng tự do.

*Kết quả:

- Có khoảng 81 vạn ha ruộng đất, 10 vạn trâu bò và 1,8 triệu nông cụ được chia cho 2 triệu hộ nông dân..

- Khẩu hiệu “Người cày có ruộng” đã trở thành hiện thực.

- Đánh đổ giai cấp địa chủ phong kiến, đưa nông dân lên địa vị làm chủ ở nông thôn.

*Ý nghĩa:

- Bộ mặt miền Bắc đã thay đổi cơ bản.

- Giai cấp địa chủ phong kiến bị đánh đổ.

- Khối liên minh công nông được củng cố.

- Góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Lịch sử lớp 9 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 28. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu