Phần câu hỏi bài 4 trang 19 Vở bài tập toán 9 tập 1


Giải phần câu hỏi bài 4 trang 19 VBT toán 9 tập 1. Giá trị của căn (3,6)/căn (2,5) bằng ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 7

Giá trị của \(\dfrac{{\sqrt {3,6} }}{{\sqrt {2,5} }}\) bằng:

(A) \(\dfrac{{36}}{{25}}\)                               (B) 14,4

(C) 1,2                                     (D) 12

Phương pháp giải:

- Vận dụng kiến thức về chia hai căn thức bậc hai: Muốn chia căn bậc hai của số a không âm cho căn bậc hai của số b dương, ta có thể chia số a cho số b rồi khai phương kết quả đó.

Với biểu thức A không âm và biểu thức B dương, ta có:

\(\sqrt {\dfrac{A}{B}}  = \dfrac{{\sqrt A }}{{\sqrt B }}\)

Lời giải chi tiết:

\(\dfrac{{\sqrt {3,6} }}{{\sqrt {2,5} }} = \sqrt {\dfrac{{3,6}}{{2,5}}}  = \sqrt {1,44}  = 1,2\)

Đáp án cần chọn là C.

Câu 8

Giá trị của \(\sqrt {\dfrac{{81}}{{0,04}}} \) bằng:

(A) \(\dfrac{9}{4}\)                                         (B) \(\dfrac{9}{2}\)

(C) \(\dfrac{{900}}{4}\)                                  (D) \(\dfrac{{90}}{2}\)

Phương pháp giải:

Sử dụng quy tắc khai phương một thương và quy tắc chia hai căn bậc hai để tìm giá trị.

Với biểu thức A không âm và biểu thức B dương, ta có:

\(\sqrt {\dfrac{A}{B}}  = \dfrac{{\sqrt A }}{{\sqrt B }}\)

Lời giải chi tiết:

\(\sqrt {\dfrac{{81}}{{0,04}}}  = \dfrac{{\sqrt {81} }}{{\sqrt {0,04} }}\)\( = \dfrac{9}{{0,2}} = \dfrac{{90}}{2} = 45\)

Đáp án cần chọn là D.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.