Giải Bài 92 trang 29 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Ba số nguyên tố phân biệt có tổng là 106. Số lớn nhất trong ba số nguyên tố đó có thể lớn nhất bằng bao nhiêu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chú ý tổng của 3 số là 1 số chẵn thì trong 3 số đó phải có 1 hoặc 3 số là số chẵn

Số nguyên tố chẵn duy nhất là số 2

Lời giải chi tiết

Ba số nguyên tố phân biệt có tổng là 106(là số chẵn) nên trong 3 số đó, có 1 số là 2

Tổng của 2 số nguyên tố còn lại là 106 -2 = 104

Để 1 số trong 2 số còn lại là lớn nhất thì 1 số phải nhỏ nhất và lớn hơn 2; số còn lại lớn nhất và nhỏ hơn 102

Ta thấy ngay, 2 số nguyên tố 3 và 101 thỏa mãn

Vậy số cần tìm là 101


Bình chọn:
4.5 trên 21 phiếu