Giải Bài 90 trang 29 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


a) Tìm các ước nguyên tố của các số sau: 12, 36, 43. b) Tìm các ước không phải là số nguyên tố của các số sau:21, 35, 47.

Đề bài

a)     Tìm các ước nguyên tố của các số sau: 12, 36, 43.

b)    Tìm các ước không phải là số nguyên tố của các số sau:21, 35, 47.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm các số tự nhiên là ước của các số đã cho

Kiểm tra xem trong các ước đó, số nào là số nguyên tố, số nào không phải số nguyên tố.

Lời giải chi tiết

a)     + Các ước của 12 là 1,2,3,4,6,12.

Các ước nguyên tố của 12 là: 2,3.

+ Các ước của 36 là 1,2,3,4,6,9,12,36.

Các ước nguyên tố của 36 là: 2,3.

+ Các ước của 43 là 1,43.

Ước nguyên tố của 43 là 43.

b)    + Các ước của 21 là 1,3,7,21.

Các ước không là số nguyên tố của 21 là: 1, 21.

+ Các ước của 35 là 1,5,7,35.

Các ước không là số nguyên tố của 35 là: 1, 35.

+ Các ước của 47 là 1, 47.

Các ước không là số nguyên tố của 47 là: 1.

 


Bình chọn:
4.5 trên 44 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí