Giải Bài 91 trang 29 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Hai bạn Ân, và Huệ tranh luận tính đúng, sai của các phát biểu sau:

a)     Có ba số lẻ liên tiếp đều là số nguyên tố;

b)    Có hai số nguyên tố mà tổng của chúng là số lẻ;

c)     Mọi số nguyên tố đều là số lẻ;

d)    Tổng của hai số nguyên tố bất kì là một số chẵn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đưa ra ví dụ

Lời giải chi tiết

a)     Có 3 số lẻ liên tiếp đều là số nguyên tố, ví dụ 3,5,7. Phát biểu đúng

b)    Có hai số nguyên tố mà tổng của chúng là số lẻ, ví dụ 2 và 5 là các số nguyên tố, tổng của chúng là 2+5=7 là số lẻ. Phát biểu đúng.

c)     Số 2 là số nguyên tố, nhưng nó không phải số lẻ. Phát biểu sai

d)    Tổng của 2 số nguyên tố 2 và 5 là 1 số lẻ. Phát biểu sai


Bình chọn:
4.8 trên 26 phiếu