Giải bài 80 trang 49 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Trường tiểu học Hoà Bình xây một bể bơi trong vườn trường. Bể bơi có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 15 m, chiều rộng 10 m và chiều cao 0,8 m.

a) Xung quanh bể và đáy bể được lát gạch. Tính diện tích phần bể được lát gạch, biết diện tích phần mạch vữa không đáng kể.

b) Để lát bể, người ta sử dụng các viên gạch hình vuông, mỗi viên có độ dài cạnh 50 cm. Tính số viên gạch cần để lát bể bơi đó

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)

Bước 1: Tính diện tích xung quanh và diện tích đáy bể

Bước 2: Tính diện tích phần bể được lát gạch

b)

Bước 1: Tính diện tích mỗi viên gạch ( diện tích hình vuông = cạnh x cạnh)

Bước 2: Tính số viên gạch để lát bể bơi (= diện tích lát gạch : diện tích 1 viên gạch)

Lưu ý: đổi về cùng một đơn vị diện tích trước khi chia.

Lời giải chi tiết

a)

Diện tích xung quanh bể là:

\(\left( {15 + 10} \right).2.0,8 = 40\;({m^2})\)

Diện tích đáy bể được lát là:

\(15.10 = 150\;({m^2})\)

Diện tích phần bể được lát gạch là:

\(40 + 150 = 190\;({m^2})\)

b)

Diện tích mỗi viên gạch là:

\(0,5.0,5 = 0,25\;({m^2})\)

Số viên gạch cần để lát bể bơi là:

\(190:0,25 = 760\;\)(viên gạch)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu