Giải bài 73 trang 49 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Thực hiện các phép tính:

a) \(31,2.1,8 - 315,4:415;\)

b) \(42.23,4 + 1746,4:236;\)

c) \(60500:25:4\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thứ tự thực hiện phép tính với số thập phân tương tự như với số nguyên.

Lời giải chi tiết

a) \(31,2.1,8 - 315,4:415 = 56,16 - 0,76 = 55,4\)

b) \(42.23,4 + 1746,4:236 = 982,8 + 7,4 = 990,2\)

c) \(60500:25:4 = \left( {60500:25} \right):4 = 2420:4 = 605\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu