Giải bài 76 trang 49 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Để di chuyến giữa các tầng của toà nhà bệnh viện, người ta sử dụng thang máy tải trọng tối đa 0,55 tấn. 12 người gồm bệnh nhân và nhân viên y tế, trung bình mỗi người cân nặng 45,5 kg, có thế đi cùng thang máy đó trong một lần được không?Vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tính tổng cân nặng của 12 người.

Bước 2: So sánh số đó với 0,55 tấn. Nếu nhỏ hơn hoặc bằng thì 12 người có thể đi cùng trong một lần. Ngược lại thì 12 người không thể đi cùng một lần.

Lời giải chi tiết

Tổng cân nặng của 12 người là:

\(45,5.12 = 546\) (kg)

Ta có: 0,55 tấn = 550 kg > 546 kg

Do đó 12 người có thể cùng đi thang máy đó trong một lần


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu