Giải bài 79 trang 49 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Nhà Hồng và nhà Hà cách nhau 1,8 km. Cùng một lúc, Hồng đi xe đạp đến nhà Hà, Hà đi bộ đến nhà Hồng. Hai bạn gặp nhau sau khi khởi hành 9 phút. Tính vận tốc của mỗi bạn, biết rằng vận tốc của Hồng hơn vận tốc của Hà là 4 km/h.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: 2 bạn cùng khởi hành, và gặp nhau sau 9 phút nên ta tìm được tổng vận tốc của Hồng và Hà

Bước 2: Tính vận tốc của mỗi bạn ( biết tổng và hiệu hai vận tốc)

Lời giải chi tiết

Đổi 9 phút \( = \frac{9}{{60}}\) giờ \( = 0,15\)giờ.

Vì hai bạn cùng khởi hành và gặp nhau sau 0,15 giờ nên tổng vận tốc của hai bạn là:

\(1,8:0,15 = 12\)(km/h)

Vận tốc của Hồng là: \(\left( {12 + 4} \right):2 = 8\) (km/h)

Vận tốc của Hà là: \(\left( {12 - 4} \right):2 = 4\) (km/h)

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu